0

 

Hrubieszów, ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11

 

 tel.: 84 696-63-88, 84 696-63-89, 84 696-63-90


FAX: 84 696-63-65


email: us0605@lb.mofnet.gov.pl

 

NIP: 919-13-84-759, REGON: 950017002

 

Aktualne informacje znajdziesz tutaj:

 

http://www.lublin.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-hrubieszowie

 

 

 


 


 

 

Struktura organizacyjna Urzędu Skarbowego

 


Miejsce załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym sala nr 7

 

 

Sekretariat Urzędu Skarbowego

 

Konta bankowe na które należy wpłacać podatki - NBP O/Lublin

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - 29 1010 1339 0239 9522 2100 0000
Podatek od towarów i usług VAT - 76 1010 1339 0239 9522 2200 0000
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 - 26 1010 1339 0239 9522 2300 0000
Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych - 20 1010 1339 0239 9522 2700 0000
Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie – 03 10 10 1339 0239 9513 9120 0000